Świadczone przez nas usługi :

Pomiary realizacyjne:

- geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowych
- obsługa obiektów liniowych
- tyczenie domów jednorodzinnych
- tyczenie sieci uzbrojenia terenu


Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:


- mapa do celów projektowych w wersji tradycyjnej
- inwentaryzacje powykonawcze budynków wraz przyłączami
- inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
- obsługa budowy dróg i placów
- pomiary objętości mas ziemnych 
- pomiary wysokości obiektów niedostępnych